top of page
logo-hoeve-montigny-plain.png

Hoeve Montigny ligt in de Kop van Noordwest Overijssel, in het Nationaal Park Weerribben-Wieden.Het is een natuurgebied van ongeveer 10.000 ha. uniek in Noordwest Europa. Zeer geschikt voor een mooie wandel-, fiets- of vaartocht.

 

Maak ook eens een rondvaart door de karakteristieke grachten van Giethoorn, Dwarsgracht of Kalenberg om de schilderachtige dorpjes te bekijken. Op de nabij gelegen meren kan u naar hartelust zeilen en surfen. De boerderij ligt op korte afstand van de historische stadjes Steenwijk en Blokzijl, waar zomers veel activiteiten worden georganiseerd.

Film WaterReijk Weerribben Wieden 

http://www.youtube.com/watch?v=ahWZTpCtxVU

riet.png
wieden.png

De Wieden in de Kop van Overijssel is met 5700 ha. water, riet, gras- en hooiland en moerasbos een van de grotere gebieden van Vereniging Natuurmonumenten. Samen met de Weerribben (Staatsbosbeheer) vormt De Wieden het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van West-Europa.

 

Om de natuurwaarden van deze laagveenmoerasgebieden verder te verhogen wordt de verbindingszone tussen de twee natuurgebieden waar mogelijk verbreed en de waterhuishouding verbeterd.

Het gebied dat wij nu De Wieden noemen, ligt tussen twee stuwwallen: het Hoge Land van Vollenhove en het gebied rond Steenwijk. Dit land was in vroegere tijden er drassig en er stroomden verschillende rivieren. Daar waar het water stagneerde, ontstonden rietvelden met veel grote zeggen en veenmos.

Deze planten hebben vooral gezorgd voor de vorming van laagveen in De Wieden. In de Middeleeuwen was al bekend dat gedroogd laagveen (turf) goed te gebruiken was al brandstof. Vooral in de 17e eeuw ontstond er handel in turf. In Blokzijl, Vollenhove en Zwartsluis kunt u nu nog de huizen zien die in deze periode van welvaart zijn gebouwd.

 

Vele dieren bevolken De Wieden. De vogels zijn het opvallendst aanwezig maar er leven ook flinke aantallen reeën. Op drijvende planten zoals krabbescheer (of ter vervanging daarvan: kunstmatige vlotjes) broedt de zeldzame zwarte stern. De bekendste 'bewoner' is de otter.

De roerdomp hoort u als u geluk hebt tussen het riet. Aalscholvers broeden in De Wieden in grote aantallen in een kolonie bij de Bakkerskooi. U kunt de aalscholverkolonie bezoeken met een vaarexcursie van Natuurmonumenten.

 

In De Wieden liggen nog enkele eendenkooien. Dit zijn oases van rust en weelderig groen, waar je je in een soort oerwoud waant. Eendenkooien zijn niet vrij toegangelijk, maar u kunt de Grote Otterskooi bezoeken als u meegaat met een vaarexcursie van Natuurmonumenten.

weerribben.png

Dit bijzondere natuurgebied ligt nabij de Hoeve Montigny en is het belangrijkste moerasgebied van Noordwest Europa. De Weerribben vinden we in de omgeving van Steenwijk. Het is een landschap waar water en riet overheersen. Samen met het naburig natuurreservaat De Wieden vormt het het belangrijkste moerasgebied van Noordwest Europa.Het huidige landschap van de Weerribben is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Sporen daarvan zijn zowel in het landschap als in de naam van het gebied terug te vinden. Ribben zijn smalle stroken land waarop de uitgestoken turf te drogen werd gelegd en de weren zijn de uitgeveende delen, ook wel petgaten genoemd. Na de verveningsperiode werd de rietteelt bepalend voor het landschap.

 

De Weerribben is vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt bijzonder waardevol, ondermeer omdat er verschillende stadia in de natuurlijke ontwikkeling van open water tot moerasbos voorkomen. Hierdoor is een grote verscheidenheid aan milieutypen te vinden. We onderscheiden: open water, rietlanden, hooilanden en moerasbossen. Elk milieutype heeft een eigen vegetatie. Deze verscheidenheid biedt aan allerlei diersoorten (zoogdieren, vogels en insecten) een geschikte leefomgeving.

 

 

Water is de overheersende factor in dit Nationaal Park. Alle levensgemeenschappen van planten en dieren die er voorkomen zijn in meer of mindere mate gebonden aan het water. De natuurlijke rijkdom is, zeker in deze omvang, heel bijzonder. Het is echter ook een kwetsbaar natuurgebied.

 

Voor veengebieden is voldoende water van goede kwaliteit, met een niet te hoog voedingsstoffenniveau van wezenlijk belang. Verlaging van het grondwaterpeil in de omgeving, lucht- en waterverontreiniging hebben een negatief effect op de kwaliteit van het gebied

 

De Weerribben is een grotendeels vergraven veengebied. Veen heeft zich na de laatste IJstijd ontwikkeld. Toen de temperatuur op aarde steeg en het ijs smolt, ontstonden grote moerasgebieden. In deze moerassen gingen water- en oeverplanten groeien. De afgestorven delen van de planten verteerden niet volledig in het zure en zuurstofarme water. Zo ontstond een dikke laag veen.

bottom of page